HOME
CONTACT
 
Misverstanden over dpi


tekst:
Riny Weistra

 

Dit artikel in andere talen:
Engels
Duits


Over dpi, ppi, en enkele andere fotokwesties:
 
300 dpi, 72 dpi, EXIF en dpi, resolutie, afdrukken, dpi en ppi, pixels, printerresolutie, printer, printen, aanleverspecificaties drukwerk, camera en megapixels (MP), pixels per inch, dots per inch, dpi/ppi en photoshop, scannen, spi, dpi en grafische opleiding, dpi van een muis, dpi van papier, dpi en raster, lpi, lpc

This article in English : Misunderstandings about dpi (what is dpi) 


Wat is dpi

Alom is er verwarring over dpi. Googelen met de termen forum, 300 dpi, levert een lange reeks vragen op: hoe zit dat, ik begrijp er niets van. Er zijn mensen die dat dan proberen uit te leggen, anderen die zich daar weer mee bemoeien, meestal eindigend in een enorme spraakverwarring. Voor al die mensen in verwarring heb ik dit artikel geschreven. Wat er aan voorafging lees je hier.

Paginaoverzicht

Pixels per inch = ppi. Helaas noemt men dit meestal dpi.

DPI is een verwarrend begrip. Het betekent DOTS PER INCH als het gaat over het inkten van prints. Maar het wordt ook gebruikt voor PIXELS PER INCH, eigenlijk moet je dan spreken over PPI. Maar om het lekker verwarrend te maken wordt voor PIXELS PER INCH (PPI) ook DPI gebruikt, helaas. Een betere schrijfwijze voor PIXELS PER INCH zou zijn: px/inch. Of, als we het omrekenen naar centimeters: px/cm. 

Meer: een kopie van het verhaal dat eertijds op alpenglowimaging.com stond.

Wat is DOTS PER INCH dat lees je hier 

Omrekenen inch - centimeter, en omgekeerd: 1 inch = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 inch

Paginaoverzicht

De dpi-waarde in de EXIF is nietszeggend, het is een verzonnen getal. 
(
Een foto heeft geen dpi, alleen maar pixels)

De eigenschappen van je digitale foto’s kun je vinden in een fotobewerkingsprogramma, maar ook in de verkenner. Klik daartoe met de rechtermuisknop op het bestand en dan: Eigenschappen > Samenvatting > Geavanceerd. Deze eigenschappen worden ook wel de EXIF-gegevens genoemd. Of kortweg EXIF. In dat rijtje zie je ook een waarde staan voor dpi, bijvoorbeeld het getal 72, 180, 300 enz. Dat is een getal dat niets zegt, het is een verzonnen getal! Er is nu eenmaal een ‘vakje’ dat ingevuld moet worden, en iedere fabrikant verzint gewoon een getal. Laat je dus niet in de war brengen, het is gewoon onzin. 
Klik hier voor voorbeelden van mensen die vanwege een lage dpi besloten hun camera om te ruilen! 


Een fotobestand in een camera of (opgeslagen op) de computer heeft geen afmeting in centimeters of inches. En dus ook geen pixels per centimeter (of inch), dus geen ppi (of dpi). Zo'n bestand heeft alleen een onderverdeling, een resolutie, in pixels. Pas als je gaat afdrukken, is er sprake van een bepaalde afmeting, uitgedrukt in inches of centimeters. Dus dan kun je ook pas spreken van pixels per inch (ppi, helaas meestal dpi genoemd).


Je kunt het ook zo zeggen: 

Heeft een digitale foto Pixels? Ja.
Heeft een digitale foto Inches (of Centimeters)? Nee
Dus ook geen Pixels per Inch.


Voorbeeldje: 

De resolutie van een foto is 4500 x 3000 px
Deze gaan we afdrukken op 15 x 10 inch
De resolutie van de afdruk wordt dan 300 ppi (4500:15=300 en 3000:10=300)
De afdrukresolutie is in de breedterichting en in de lengte/hoogterichting altijd gelijk, en daarom hoeven we deze maar een keer te noemen, dus de resolutie van deze afdruk is 300 ppi 
(Als de foto de verhouding 3:2 heeft in pixels, kan de foto ook alleen maar op 3:2 worden afgedrukt, of er moet een stukje worden afgesneden)
 

Meer: www.scantips.com/no72dpib.html#6 

Mensen uit de grafische wereld die het anders hebben geleerd, hebben behoefte aan een uitgebreide toelichting, die vind je hier.


De resolutie van een foto wordt uitgedrukt in Pixels (b x h)
De resolutie van een afdruk wordt uitgedrukt in Pixels per Inch


Paginaoverzicht

Resolutie is een verwarrend begrip

Net als DPI is RESOLUTIE een verwarrend begrip. Het heeft diverse betekenissen. Het is dus zaak bij DPI en RESOLUTIE goed op te letten in welke context het begrip wordt gebruikt. 
Alle begrippen
resolutie op een rij, klik hier.

Paginaoverzicht

Dpi en Photoshop

Dpi (eigenlijk ppi) is alleen van belang bij afdrukken. Als je in Photoshop een foto opent, wordt er een dpi-waarde vermeld. Daar hoef je niet op te letten, het zegt niets, je kunt de dpi-waarde veranderen in welk getal je maar wilt (via Afbeelding > Afbeeldingsgrootte), het verandert niets aan de foto. Maar let op: je moet dan wel resamplen (nieuwe pixels berekenen) uitzetten. Als je resamplen uitzet, kun je de dpi-waarde wijzigen, de bijbehorende afdrukmaat wordt dan aangegeven. Andersom werkt ook: wijzig de afdrukmaat, dan zie je welke dpi hier bij hoort.

Paginaoverzicht

Dpi berekenen (zonder Photoshop)

Je kunt zonder Photoshop natuurlijk ook de dpi berekenen: pixels (in lengte of breedte) gedeeld door inches (in lengte of breedte) is de dpi.

Paginaoverzicht

Een plaatje op internet of een beeldscherm is geen 72 dpi 

Een computerscherm (beeldscherm) is tegenwoordig meestal afgesteld op 1024 x 768 pixels (dit heet schermresolutie of beeldschermresolutie). En als er een plaatje op je scherm op ware grootte (is pixelgrootte) wordt vertoond, staat op iedere pixel van het scherm (op de plaats waar het plaatje wordt vertoond) een pixel van de foto. Beter gezegd: Iedere pixel van het plaatje beslaat precies 1 pixel van het scherm. Een voorbeeld: een foto van 512 pixels breed op een beeldscherm van 1024 pixels breed, beslaat (in de breedte) de helft van het beeldscherm. Hoe groot je beeldscherm ook is in centimeters, dat doet er niet toe. Een foto op het beeldscherm heeft alleen een ‘maat’ in pixels. Je kunt er natuurlijk een meetlatje naastleggen om te kijken hoeveel centimeters die foto op dat moment op jouw beeldscherm is, maar dat heeft geen enkele zin, je videosysteem werkt alleen met pixels, niet met centimeters of inches. Dus ook niet met px/inch (dpi/ppi). Een plaatje op het beeldscherm of een website heeft geen dpi, geen 72 dpi, geen enkele dpi. 

In- en uitzoomen:
Als de foto wordt vergroot of verkleind op je scherm (inzoomen of uitzoomen), dan resampelt de software de foto (tijdelijk) zodanig dat nog steeds 1 pixel van de foto op 1 pixel van het scherm staat. Zie: www.scantips.com/no72dpi.html
  


Test het zelf, het beste bewijs:
Heb je een website? Ga als volgt te werk: (1) Resample een plaatje tot bijv. 200 pixels breed. (2) Vink resamplen (pixels berekenen) uit. (3) Sla dit plaatje op in 72 dpi, daarna in 300 dpi, of welk getal je maar wilt. (4) Zet die plaatjes op je website. Zie je verschil? Nee, want er is geen verschil!

Meer: Zie de volgende alinea's en de alinea Resolutie en Dpi van een beeldscherm
Uitgebreide info vind je hier: www.scantips.com/no72dpi.html

Paginaoverzicht

Waar komt de 72 dpi-mythe vandaan?

De dpi (px/inch) van de WEERGAVE van een plaatje op het beeldscherm is gelijk aan de dpi van dat beeldscherm. Dus op een scherm van 72 dpi is de weergave van dat plaatje ook 72 dpi. Maar dat plaatje zelf is niet 72 dpi, sterker nog zo'n plaatje heeft helemaal geen dpi, alleen maar pixels. En omdat beeldschermen vroeger vaak een resolutie hadden van 72 dpi, is de misvatting ontstaan dat ook een plaatje op een beeldscherm en op een website altijd 72 dpi is. Maar op een scherm van bijv. 100 dpi, is een plaatje (op ware grootte) op dat moment 100 dpi. Op een scherm van 96 dpi is het plaatje 96 dpi, enz. Maar alleen maar op het moment van weergave. Het plaatje zelf heeft geen dpi, alleen maar pixels.

Verklaring: Omdat het plaatje 1 op 1 (pixel op pixel) wordt weergegeven, heeft het dezelfde dpi als het beeldscherm waarop het op dat moment zichtbaar is.

Zie ook de alinea: Resolutie en Dpi van een beeldscherm

Dpi, beeldscherm en leesbaarheid van tekst (logische inch)
Voor een plaatje op een scherm is het niet zo belangrijk hoe groot die precies wordt weergegeven, een beetje kleiner of wat groter. Voor tekst/letters is dat natuurlijk wel van belang, te klein is onleesbaar. Daarom heeft men in de computertechniek een logische inch ingevoerd. Hier kun je die 72 dpi (en 96 dpi) tegenkomen. Wat weer tot de verwarring kan leiden dat een plaatje op internet 72 of 96 dpi is. 
Uitgebreide info: Zie The Origin of the Myth, dat is het vierde hoofdstuk op deze bladzijde van de hier al vaker genoemde site scantips.com.

Meer: Zie vorige en volgende alinea en de alinea Resolutie en Dpi van een beeldscherm

Mensen uit de grafische wereld die het anders hebben geleerd, hebben behoefte aan een uitgebreide toelichting, die vind je hier.

Meer: www.scantips.com/no72dpi.html  
Vierde hoofdstuk op die bladzijde: The Origin of the Myth
 

Paginaoverzicht

Photoshop en Opslaan voor Web (72 dpi? Nee)

Waarom geeft Photoshop bij Opslaan voor Web aan: 72 dpi? (Engelse versie: Save for the Web.) Omdat er een vakje dpi moet worden ingevuld. Maar het is een verzonnen getal. Andere software maakt er bijvoorbeeld 96 dpi van of 120 dpi. 
Zie: www.scantips.com/no72dpib.html#6 

Het plaatje rechtsboven op deze pagina was 1063 pixels breed. Ik wilde dit passend in de rechterkolom en heb daarom in Irfanview het plaatje geresampeld tot 178 pixels breed. In Photoshop kun je dit doen via Opslaan voor Web (je kunt daarmee nog wat andere wijzigingen aanbrengen, maar dat is voor dit verhaal niet van belang). 

resamplen =  nieuwe pixels berekenen

Als je dit plaatje hebt opgeslagen en je opent het weer in Photoshop, dan zie je bij afbeeldingsgrootte 72 dpi staan. Als je nu resamplen uit zet, kun je naar believen deze dpi wijzigen, de pixelmaat blijft gelijk, en de afdrukmaat wijzigt. Omgekeerd kan ook: afdrukmaat wijzigen, dan wijzigt de dpi. Maar voor plaatsing op het web heeft deze afdrukmaat en de dpi geen betekenis. Alleen de pixelmaat telt.  

Heb je een website? Doe de test: Resample een plaatje tot bijv. 200 pixels. Vink resamplen (pixels berekenen) daarna uit. Sla dit plaatje op in 72 dpi, daarna in 300 dpi, of welk getal je maar wilt. Zet die plaatjes op je website. Zie je verschil? Nee, want er is geen verschil!

Dat dit plaatje geen 72 dpi is, kun je ook zien aan het volgende: in de Windows verkenner of Windows viewer staat bij de eigenschappen van dit plaatje 96 dpi. Photoshop verzint dus 72 dpi, en Windows denkt: laat ik er maar eens 96 dpi van maken. 

Waar drukkers nu zo'n moeite mee hebben, is dat mensen plaatjes van internet halen om af te drukken. In het geval van het plaatje op deze pagina: stel ik wil dit plaatje van 178 pixels breed afdrukken op 10 cm (= 3,9 inch) breed. Dan is de dpi 45,2 (178/3,9). De norm is 300 dpi, dus 45,2 is veel te laag. 

(Opschroeven naar de norm is mogelijk via resamplen, maar dat kan alleen als het verschil niet te groot is. En dat is hier wel het geval. Zie uitleg in de alinea's Dpi en Drukwerk en Rekenvoorbeeld.)
 

Maar, beste drukkers: dit plaatje was niet 72 dpi zoals jullie altijd zeggen. Dit plaatje heeft wel veel te weinig pixels voor een goede afdruk op 10 cm, en  een veel te lage dpi op 10 cm (45), maar is nooit en te nimmer 72 dpi geweest  


(zie ook de alinea over de opleiding voor de grafische sector)


(Extra: Als ik dit plaatje van 178 bij 248 pixels wil afdrukken op 6,28 bij 8,25 cm (= 2,47 bij 3,44 inch) dan is de dpi precies 72.)

Klik hier voor een uitgebreide toelichting

Meer: zie de vorige alinea's en de alinea Resolutie en Dpi van een beeldscherm 

Paginaoverzicht

Dpi en drukwerk, 300 dpi (aanleverspecificatie)

(resamplen= nieuwe pixels berekenen)

Voor drukwerk wordt meestal 300 dpi vereist (dit hangt af van het raster dat wordt gebruikt, zie alinea Dpi en Raster). Eigenlijk zou men moeten zeggen 300 ppi, zie de tweede alinea op deze bladzijde. 

Je kunt zelf in Photoshop uitrekenen of je foto aan deze 300 dpi/ppi eis voldoet. Je moet dan wel de afdrukmaat weten. Ga naar Afbeelding > Afbeeldingsgrootte, zet resamplen uit, vul de afdrukmaat in, Photoshop geeft dan de dpi/ppi aan. 

Als de foto daar niet aan voldoet (te lage dpi voor die afdrukmaat), zet je de dpi op 300, je zet resamplen aan, en je foto is geschikt om af te drukken. Let daarbij wel op het volgende: als je foto te ver onder de 300 dpi zit, dan kun je die wel naar 300 resamplen, maar je krijgt dan een slechte afdruk. Het verschil mag niet te groot zijn. Op een site van een drukker las ik dat 30% vergroting een acceptabel resultaat geeft (zie alinea Rekenvoorbeeld voor meer uitleg over Resamplen). 

Een foto die voor die afdrukmaat een dpi heeft die veel hoger is dan 300, kun je ook beter resamplen. Hoe meer pixels hoe groter het bestand (in MB). En drukkers hebben een hekel aan grote bestanden omdat deze meer tijd kosten om te verwerken.
 


Pas op voor deze verwarring, deze denkfout, die vaak gemaakt wordt
(het grote en zeer veel voorkomende 300 dpi misverstand):


De digitale foto zelf heeft geen dpi/ppi. Je rekent op deze manier alleen uit of je foto voldoende pixels heeft voor de beoogde afdrukmaat. Zo niet, dan voeg je via resamplen pixels toe. Maar nog steeds heeft die foto zelf geen dpi/ppi. Een foto heeft alleen maar pixels. Pas als je die foto afdrukt, is er een ppi (px/inch). Dus de ppi die je in Photoshop ziet staan bij je foto is de ppi van de afdrukmaat die er bij vermeld staat, en niet van de foto zelf. (Zie de derde alinea op deze bladzijde.)  

Meer informatie in de alinea Rekenvoorbeeld verderop op deze pagina. 

En lees vooral de volgende alinea's over de zin en onzin van 300 dpi en hoe het vaak mis gaat


Paginaoverzicht

300 dpi? Nee! Pixels, daar gaat het om.  

Een voorbeeldje:

Een 4 MP camera levert (in de verhouding 3:2) foto's af van plm. (afgerond) 2300 x 1500 pixels.
Komen ze uit een Nikon camera dan staat er 2300 x 1500 pixels, 300 dpi.
Komen ze uit een Canon camera, dan staat er 2300 x 1500 pixels, 72 dpi. 
(Bij de nieuwste Canon camera's is het meestal 180 dpi)

Deze foto's moeten naar de drukker worden gestuurd en allebei op dezelfde maat worden afgedrukt. De Nikon foto wordt geaccepteerd, die voldoet volgens de drukker aan de eisen, want die is 300 dpi. De Canon foto wordt teruggestuurd, vanwege te lage resolutie, te slechte kwaliteit om af te drukken. Deze foto voldoet niet, zegt de drukker, de dpi is veel te laag om een goede afdruk te krijgen. 

Krankzinnig! Dit is geen uitzondering, dit is regel.

Dat komt omdat men niet begrijpt wat eigenlijk dpi/ppi is. Die foto van Canon heeft precies dezelfde kwaliteit als die van Nikon (misschien zelfs nog een betere, bijvoorbeeld scherper, beter belicht, minder ruis) en kan net zo groot worden afgedrukt als die van Nikon. Want de Canon foto heeft net zoveel pixels. Alleen Canon heeft met de natte vinger gekozen om 72 neer te zetten in het dpi-vakje, en Nikon heeft met de natte vinger gekozen voor 300. Bij Kodak staat er 230. En bij een ander merk 180, enz.

Maar zo'n getal heeft geen enkele betekenis. Je kunt dit getalletje gewoon uitgummen of doorstrepen en er een ander getal neerzetten (omdat het een digitaal bestand is, kun je niet gewoon gummen of doorstrepen, je moet dit even doen via Photoshop).

En als je dan bij de Canon foto in Photoshop (of Irfanview) het getalletje 72 wijzigt in 300 (resamplen uitvinken!), deze foto opslaat en naar de drukker stuurt, dan zegt de drukker: 300 dpi, prima foto. 

Terwijl er aan de kwaliteit van de foto helemaal niets gewijzigd is! Zelfde scherpte, zelfde aantal pixels, alles is hetzelfde gebleven. Alleen het getalletje 72 is gewijzigd in 300. Dat had de drukker (of drukwerkvoorbereider) sneller zelf kunnen doen.

Nog een voorbeeldje: 
Een 4 MP camera, verhouding 3:2, geeft een foto van plm. 2300 x 1500 px. 
Een 5 MP, verh. 3:2, geeft een foto van plm. 2600 x 1700 px. 
Stel de eerste foto komt uit een Nikon camera, dan staat er: 2300 x 1500 px, 300 dpi. 
De tweede foto komt uit een Canon camera, dan staat er: 2600 x 1700 px, 72 dpi.
Ze moeten op dezelfde maat worden afgedrukt. 
De eerste foto wordt geaccepteerd door de drukker, de tweede teruggestuurd vanwege te lage resolutie. 
Absurd, want het is net andersom: de tweede foto heeft een hogere resolutie.
De resolutie van een (nog niet afgedrukte) foto is de pixelmaat (zie de derde alinea van deze bladzijde).


Lees in de volgende alinea wat er mis kan gaan!


Zie ook:
 
What Print Shops Really Want: www.rideau-info.com/photos/printshop.html
Ken Watson richt zich hier tegen de mensen uit het drukkersvak, en zegt met hoofdletters STOP DOING THIS, vraag om het aantal pixels dat je nodig hebt, en niet om dpi

Changing the DPI: www.rideau-info.com/photos/changedpi.html
Ken Watson zegt hier: Als je drukker toch vraagt om een foto met zoveel dpi in plaats van een foto met zoveel pixels, ga dan maar niet proberen ze uit te leggen hoe het zit, maar geef ze wat ze vragen, wijzig de dpi van je foto in welk getal ze maar ze willen, 300 of wat dan ook, als je maar niet resampelt. Het dpi-getal zegt toch niks en een wijziging verandert niets aan je foto, want het is een betekenisloos getal.

Paginaoverzicht

Aanleverspecificatie drukwerk 300 dpi. Wat kan er misgaan.

Foto's moeten voor drukwerk aangeleverd worden op 300 dpi. (Eigenlijk: de afdruk moet 300 dpi worden, zie de voorgaande alinea's). In de praktijk gebeurt het dat deze eis ook gesteld wordt als de afdrukmaat nog niet bekend is. Eigenlijk onzinnig maar het gebeurt regelmatig. Dat is geen probleem als de klant weet dat je in Photoshop (of Irfanview) resamplen (nieuwe pixels berekenen) kunt uitvinken. Weet de klant dit niet, dan kan het behoorlijk mis gaan.

Bijvoorbeeld:

1. De foto's van mijn 4 MP Kodak camera, worden als volgt geladen in Photoshop: 
2304 x 1536 px, 230 dpi, en (uiteraard vanwege die 230 dpi) 10,017 x 6,678 inch.

2. Ik zet deze op 300 dpi en weet niet dat ik resamplen moet uitvinken, dat geeft: 
3005 x 2003 px, 300 dpi, afdrukmaat blijft 10,017 X 6,678 inch.

3. Stel de afdrukmaat moet 8 inch breed worden (de 300 dpi moet uiteraard blijven staan), dit wordt:
2400 x 1600 px, 300 dpi, 8 x 5,333 inch.

Dit betekent dat er eerst naar boven wordt geresampeld tot 3005 x 2003 pixels. Daarna weer naar beneden tot 2400 x 1600 pixels. Terwijl resamplen helemaal niet nodig was geweest! Erg jammer om je mooie foto's zo te verknoeien! 

Advies: is de afdrukmaat nog niet bekend en de drukker eist dat je foto's op 300 dpi moeten worden aangeleverd, wijzig de dpi dan in Photoshop (of Irfanview), maar zet resamplen (nieuwe pixels berekenen) uit !! Dan kan er niks misgaan.


Dit zegt Ken Watson er over in de alinea The Horrible DPI Mistake, op zijn pagina The Myth of DPI  

Een drukker vraagt een klant om een foto van 300 dpi, die geprint moet worden op 5 x 7 inch. De klant heeft een prachtige foto van 2048 x 1536 px. Hij ziet staan bij de eigenschappen (in de EXIF of bijv. Photoshop) 72 dpi. De klant weet niet dat resamplen moet worden uitgevinkt, want dat vertelt de drukker er niet bij. Dus de klant wijzigt (in Photoshop of Irfanview) het getal 72 in 300. De pixelmaat van de foto wordt nu 8533 x 6400 (dat is resamplen), 4 x zo groot dus dan het origineel. Dit is heel schadelijk voor de kwaliteit van de foto, en dus krijgt de klant de foto retour: te slecht om af te drukken! (Te korrelig, te vlekkerig van kleur.) De klant is verbijsterd. Het trieste van het verhaal is dat de klant de perfecte foto had, die prima geprint kon worden op 5 bij 7 inch (reken maar uit, hij was dan ruim 292 dpi), maar door de vraag van de drukker om een 300 dpi foto is deze mooie foto helemaal verknoeid, te slecht om af te drukken. Ken Watson zegt: ze weten niet wat ze willen. Ik zeg: ze snappen het dpi/ppi/resolutie verhaal niet.  

Fout: Foto's aanleveren op 300 dpi. (Dit lees je op de sites van de meeste drukkerijen, je kunt hierboven lezen dat je hierdoor slechte afdrukken krijgt.)  
Dit zouden drukkers moeten zeggen: Foto's moeten aangeleverd worden met voldoende pixels, zodat deze afgedrukt kunnen worden op minimaal 300 dpi (eigenlijk ppi, px/inch). 


Paginaoverzicht

Rekenvoorbeeld (drukwerk 300 dpi)

Zie ook de laatste alinea van dit artikel: Samenvatting

Ik heb een 4 MP camera. 
Als ik foto's maak in de verhouding 4:3, dan worden ze 2304 x 1728 pixels,
B x H in pixels is dan 3.981.312 = (afgerond) 4 MP
In de verhouding 3:2 worden ze 2304 x 1536 = 3.538.944 = (afgerond) 3,5 MP

Ik fotografeer meestal op 3:2. 
Stel ik wil een afdruk van 15 x 10 inch, dan wordt de dpi (ppi): 2304/15=153,6 (of als ik het bereken met de hoogte: 1536/10=153,6)
Dit is ver beneden de 300 dpi. Dan zou ik kunnen resamplen, maar het verschil tussen 153 en 300 is te groot, de foto wordt dan erg slecht van kwaliteit. 

resamplen = nieuwe pixels berekenen

Als ik uitga van 300 dpi(ppi), kan ik de volgende berekening maken: 
2304/300=7,68 en 1536/300=5,12

Een foto van (afgerond) 8 x 5 inch is dus de maximale afdrukmaat voor de foto's van mijn camera, uitgaande van een dpi van 300. 

Als je dit voor je eigen foto's uitrekent: zit je iets onder de 300 ppi voor een bepaalde afdrukmaat, dan kun je met Photoshop resamplen. Zit je er veel boven, dan moet je naar beneden resamplen. 

  
  Even schematisch:

· deel pixels door inches, is dit > of gelijk 300, dan krijg je een goede afdruk
· deel pixels door inches, is dit < 300, dan moet je pixels bijmaken (resamplen)
· deel pixels door 300, en je hebt je maximale afdruk in inches 

· deel pixels door centimeters, is dit > of gelijk 118, dan krijg je een goede afdruk
· deel pixels door centimeters, is dit < 118, dan moet je pixels bijmaken
·
deel pixels door 118, en je hebt je maximale afdruk in centimeters

    (> betekent: groter dan; < betekent: kleiner dan)

Maar nogmaals: de dpi mag niet te laag zijn, want dan heeft resamplen ook geen zin meer. De foto komt er dan heel slecht uit te zien. Op een site van een drukker las ik dat 30% (plm 1/3) naar boven resamplen toelaatbaar is. Maar dit zal ook van de kwaliteit van de foto afhangen. Naar beneden resamplen (downsamplen) is minder schadelijk voor een foto dan naar boven (upsamplen). 

Zie ook de alinea 'Thuis afdrukken en printerresolutie' op deze pagina. 

En nu nog even dit: 
1.Wat hier boven staat is het officiële verhaal, waar je rekening mee moet houden omdat drukkers hier van uit gaan. Maar eigenlijk is het niet meer dan een richtlijn. In het begin was de norm 240, maar men wilde een ruimere marge, na afronding naar boven kwam men uit op 300 dpi. 
Er zijn nog meer factoren die bepalen of je een goede afdruk krijgt, bijvoorbeeld de kwaliteit van de lens van je camera. Lees hier meer over op de site van Ken Rockwell.  
2. Ken Watson denkt dat tegenwoordig 200 dpi wel voldoende is voor drukwerk. Hij heeft op zijn site www.rideau-info.com/photos o.a. de volgende artikelen staan: What Print Shops Really Want, en Changing the Dpi.
3. Op Digital Photo Pro wordt een deskundige aangehaald. Deze zegt dat een scherpe foto zonder ruis nog goed afgedrukt kan worden op 180 dpi. Maar dit is het absolute minimum. Verder: waarom hoger dan 300 dpi niet verstandig is, en niet nodig.
4. Roel Dijkstra, persfotograaf, heeft ook wel eens moeite met drukkers. Lees het op zijn site.

Paginaoverzicht

Dots per inch (inktstippen)

DPI als DOTS PER INCH (dus niet te verwarren met PIXELS PER INCH), zijn de inktdruppeltjes (per inch) die op het papier terechtkomen bij het printen. De DPI (dots/inch) moet groter zijn dan de DPI/PPI (pixels/inch), anders krijg je een slechte afdruk. 

Een afdruk heeft bijvoorbeeld 300 pixels per inch en 1200 dots per inch. In dit geval heeft iedere pixel gemiddeld 4 (inkt)dots. 

Dit zou je per vierkante inch kunnen berekenen: 1440.000 dots en 90.000 pixels per vierkante inch, en dit op elkaar delen. Maar in het drukkersvak werkt het niet zo. Men werkt daar met strekkende inch of cm.

Terug naar de tweede alinea

Paginaoverzicht

Thuis afdrukken en printerresolutie

Dpi (dots per inch)
Thuis print je meestal met een inkjetprinter. Bij een kleurenprint brengt deze op iedere pixel van de afdruk meerdere dots (inktdruppels) aan (zie de vorige alinea). Alhoewel inktstippen niet helemaal klopt. Volgens Adobe Photoshop produceren inkjetprinters een microscopisch straaltje inkt en geen afzonderlijke stippen. Die straal wordt, bij benadering, omgerekend naar dots. Je bent geneigd te denken: hoe hoger de
printerresolutie (uitgedrukt in dpi) hoe beter. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Andere technische aspecten van een printer zijn niet minder bepalend voor de kwaliteit van de afdruk. Bijvoorbeeld de manier waarop de kleuren worden gemengd, de ruimte tussen en de grootte van de inktdruppels, en nog veel meer. In plaats van af te gaan op de dpi, kun je beter de reviews lezen op de websites die als betrouwbaar bekend staan. 
Meer: zie de tekst van printerfabrikant HP aan het einde van deze alinea 

Dpi (pixels per inch)
In het algemeen is het zo dat je bij het thuis printen niet eerst de dpi (pixels per inch) hoeft aan te passen (zoals beschreven in de alinea Dpi en Drukwerk). Het is wel verstandig om even een inschatting te maken hoe groot je afbeelding ongeveer (maximaal) kan worden afgedrukt. Een thuisprinter maakt bij 200 dpi (pixels per inch) meestal nog goede afdrukken. Je kunt een proefafdruk maken om te kijken of je het resultaat bevredigend vindt. Zo niet, maak dan een kleinere afdruk, of verhoog de dpi (ppi) in bijvoorbeeld Photoshop of Irfanview. Zie uitleg elders op deze pagina. 

Rekenvoorbeeld: 
200 dpi (ppi) = 200 pixels per inch = plm. 80 pixels per cm. Dus een afdruk van 15 bij 10 cm moet minimaal 1200 bij 800 pixels zijn. Zo niet, dan resamplen zoals beschreven elders op deze pagina.

Een handig foefje om snel te kunnen zien hoe groot een foto globaal kan worden afgedrukt in centimeters is: pixels delen door 100. 
Uitleg: 100 pixels per centimeter = 254 pixels per inch = 254 dpi (ppi).

Denk vooral hier aan als je afdrukt met behulp van bijvoorbeeld Photoshop:
Als je de afdrukmaat invoert, vink dan resamplen uit! 
Meer: Printing at Home
Alleen als je zeker weet dat je pixels wilt verwijderen, of pixels wilt toevoegen, dan resamplen aanvinken. Zie uitleg elders op deze pagina. 


Printerresolutie
(Een lastig onderwerp. Tekst onder voorbehoud. Reacties welkom.)
Deze wordt niet door iedere fabrikant gelijk aangegeven. Soms moet je de printerresolutie delen door het aantal inkttanks van die printer om de eigenlijke (maximale) resolutie te bepalen. Een andere keer zie je verschillende getallen staan, waarbij het ene getal de optische (eigenlijke) resolutie is, en het andere, hogere, getal de geïnterpoleerde resolutie. 

Op de site van HP las ik het volgende (vraag en antwoord 6 op die pagina):
Betekent veel dpi altijd een betere beeldkwaliteit?
Nee. Dpi is één van de meer dan 20 factoren die bijdragen aan het vermogen van de printer om de beste beeldkwaliteit te leveren. Andere factoren zijn o.a.: inktformulering, dotgrootte, dotkenmerken, plaatsingsnauwkeurigheid en beeldverwerking.  Afhankelijk van de modus en het afdrukmateriaal maakt de HP Kleuropbouwtechnologie optimaal gebruik van de meeste factoren die een rol spelen bij de afdrukkwaliteit, met inbegrip van: scherpte en textuur voor beeldhelderheid, weergave van tint en schaduw, kleurbalans en levendigheid, halftoonmethodes en balans in lichte en donkere kleurkwaliteit. Voor een optimale beeldkwaliteit moeten printerfabrikanten als HP een groot aantal technologieën beheersen, die van invloed zijn op één of meer van deze factoren.

Paginaoverzicht

Dpi en scannen

Bij het scannen wordt dpi/ppi ook wel aangeduid als spi (samples per inch).

Scannen om te printen

Een voorbeeld: Een foto van 4 bij 5 cm wil je afdrukken op diezelfde maat. Dan moet je deze scannen op 300 dpi (ppi). Wil je deze afdrukken op 8 bij 10, dan moet je scannen op 600 dpi. De afdruk wordt dan 300 dpi. Het is de vraag of je apparatuur het aan kan, het vergt veel van het geheugen, maar dit is in principe de manier waarop het moet. 
Meer informatie op www.scantips.com 

Scannen voor internet
Wil je een foto scannen om op een website te plaatsen, dan moet je uitgaan van het aantal pixels dat je plaatje moet worden. Bijvoorbeeld: Een plaatje van 10 cm breed moet 600 pixels (breed) worden, dan moet je scannen op 150 dpi. 
Berekening: 600 (px) / 10 (cm) =  60 px/cm = 60 x 2,5 px/inch = 150 px/inch (ppi/dpi)
(Een plaatje op een website/internet heeft geen dpi/ppi, alleen maar pixels. Uitleg in deze alinea.)

Als je nog niet precies weet hoe groot je plaatje in pixels moet worden, maak dan een schatting. Blijf aan de veilige kant, stel de dpi niet te laag in, je kunt beter wat teveel pixels dan te weinig hebben. Want pixels verwijderen (downsamplen) is minder schadelijk voor de kwaliteit van een foto dan pixels toevoegen (upsamplen).

Meer informatie op www.scantips.com 

Resolutie van een scanner
(Een lastig onderwerp. Tekst onder voorbehoud. Reacties welkom.)
Deze wordt aangegeven met twee of drie getallen. Het laagste getal is de eigenlijke, optische, resolutie waarop de scanner maximaal kan scannen. Het hoogste getal is de (maximale) geïnterpoleerde resolutie (via de software van de scanner). 
(Het getal dat hier tussen in ligt, besteed ik hier geen aandacht aan. Het schijnt te maken te hebben met het vaker laten stoppen van de scanner tijdens de scanprocedure.) 
Erg eenduidig is het allemaal niet, er zijn ook fabrikanten die hier weer iets van afwijken. Je ziet dan bijv. staan: optisch 600 x 600, geïnterpoleerd 9600 x 9600. Voorzover ik heb kunnen nagaan, kun je in zo'n geval het getal achter het x-teken schrappen. Dus: optisch 600, geïnterpoleerd 9600. 

Interessant artikel over dit onderwerp door Ken Rockwell. Hij zegt: je kunt alleen maar weten wat een goede scanner is, als je deze probeert. De specificaties zeggen niks. Alle fabrikanten liegen, en ze liegen allemaal verschillend, dus je kunt ook niet vergelijken. Verder geeft hij goede raad over welke scanner voor welk doel. 

In de alinea Thuis afdrukken, zeg ik ongeveer hetzelfde over printers: Reviews lezen (en indien mogelijk proberen). De specificaties op zich zeggen niet zoveel.

Paginaoverzicht

Dpi en raster (ppi, lpi, lpc)

In dit artikel gaat het over 300 dpi/ppi voor kleurenfoto's. Deze worden meestal gedrukt met gebruik van een raster van 150 lijnen per inch (lpi). Dit is ongeveer gelijk aan 60 lijnen per cm (lpc). Het aantal Pixels per Inch (ppi) moet groter zijn dan, of gelijk zijn aan, het aantal Lijnen per Inch (lpi). Men heeft in de drukkerswereld gekozen voor 2 x zo groot. Zo komt men aan 300 ppi (150 x 2). Men zit hiermee aan de veilige kant. 150 ppi is het absolute minimum. Een afdruk van plm. 250 ppi kan er ook nog heel goed uitzien, dit hangt af van de kwaliteit van de aangeleverde foto. 

Kranten worden gedrukt met gebruik van een raster 60 of iets groter (tot plm.100 lpi). Vermenigvuldiging met 2 geeft dus een ppi van 120 - 200.

Hoogwaardig kunstdrukwerk wordt gedrukt met een raster van 200 lpi. Vermenigvuldigd met 2 geeft dit dus 400 ppi. 

Voor lijntekeningen is 800 - 1200 ppi vereist. Voor een foto met alleen grijstinten is 170 - 200 ppi voldoende. 

Paginaoverzicht

Dpi en kijkafstand (grote afdrukken, posters)

Een afdruk met een te lage dpi (ppi) geeft blokvorming. De afzonderlijke pixels worden zichtbaar (pixelatie). Op grote afstand valt die pixelatie niet meer op. Bij een grote afdruk, bijvoorbeeld een poster, die op grote afstand wordt bekeken, kan de ppi daardoor lager zijn dan bij een afdruk die van dichtbij wordt bekeken. 

Op de site van een drukkerij voor grote posters, las ik dit:
Bij een kijkafstand van 1 meter kan worden volstaan met een dpi (ppi) van 100. 
Bij 1 - 5 meter: 70 dpi; 5 - 10 meter: 50 dpi; meer dan 10 meter: 30 dpi
Op een andere site stond het zo aangegeven:
Een poster van plm. 5 vierkante meter: 100 dpi; plm. 20 vierk.mtr.: 30 dpi

Paginaoverzicht

Resolutie en bestandsgrootte (KB, MB)

De bestandsgrootte van een digitale foto wordt uitgedrukt in bytes (MB, KB). Deze grootte hangt af van het aantal pixels. Maar niet alleen van het aantal pixels, ook andere factoren hebben er invloed op: de kleuren van de foto, de helderheid, de JPEG-compressie enz.  

Als je een foto naar beneden resampelt, verminder je het aantal pixels, en gaat de bestandsgrootte dus ook naar beneden. Voor verzending per email wordt dit veel toegepast. Als de ontvanger de foto wil afdrukken, kun je de foto beter in de originele resolutie versturen. 

Drukkerijen stellen ook nog wel eens eisen aan de bestandsgrootte van de foto's die je aanlevert, een maximum MB per foto (grote bestanden zijn lastiger te verwerken). Je zult dan de resolutie moeten verlagen, dus naar beneden resamplen. (Houd wel rekening met de andere consequenties van resamplen, uitleg elders op deze pagina.) 

Paginaoverzicht

Resolutie en Dpi (ppi) van een beeldscherm

Een beeldscherm staat altijd ingesteld op een bepaalde resolutie, het aantal pixels in breedte x hoogte, bijvoorbeeld 1024 x 768. De dpi (eigenlijk ppi, px/inch) bepaal je door het aantal pixels (in breedte of hoogte) te delen door het aantal inches (in breedte of hoogte). Dat kan plm. 40 zijn of plm. 100. Meestal is het een getal daartussenin (zie schema bijna onderaan op deze bladzijde: www.scantips.com/no72dpi.html   


Resolutie van een scherm verhogen

Zet je de resolutie hoger dan zie je meer beeld op je scherm. Met internetten zie je dus een groter deel van een website, maar in kleiner formaat. Een foto bijvoorbeeld is kleiner van afmeting in cm (of inches). 

Hogere resolutie = meer pixels (per inch) = een hogere ppi/dpi = kleiner formaat. 

Het omgekeerde is het geval bij een lage resolutie. Bij een scherm van bijv. 800 px breed moet je regelmatig naar rechts scrollen, omdat websites meestal worden opgemaakt met een breedte van plm. 1000 px en dus niet geheel op het scherm passen. 

Een website kan ook zijn opgemaakt met een flexibele lay-out, die zich aanpast aan de resolutie  van het scherm. Dan geldt het voorgaande dus niet.


Resolutie, schermgrootte en beeldgrootte

Als twee beeldschermen verschillend van afmeting zijn, maar dezelfde resolutie hebben, en je geeft op die schermen eenzelfde foto weer (zelfde aantal pixels), dan heeft deze foto op het grootste scherm de grootste afmeting. Maar als de resolutie verschilt van deze beeldschermen, dan kan het beeld van een foto op het grotere scherm nog wel kleiner zijn dan op het kleine scherm. Bijvoorbeeld: op een CTR -scherm van 14 inch diagonaal, met resolutie 800 x 600 is deze foto groter dan op een scherm van 19 inch met resolutie 1280 x 1024. Scherm 1 is 82 dpi, scherm 2 is 89 dpi, dus ook de foto heeft op die schermen deze dpi (alleen op het moment van weergave!! zie de alinea's over 72 dpi). Een lagere dpi geeft een groter beeld in cm (of inches). 

Als de dpi (ppi) groter wordt, worden de pixels kleiner, en omgekeerd. 


Geeft een hogere resolutie een scherper beeld? Dat hangt er vanaf.

In de alinea over 72 dpi kun je lezen dat een beeld op een computerscherm altijd 1 op 1 wordt weergegeven. Bijv. een foto van 400 px breed staat precies op 400 px van het beeldscherm. Als je in- of uitzoomt gaat de software het beeld resamplen en wordt dit beeld ook weer 1 op 1, pixel op pixel, weergegeven. (Bron: scantips.com)
(Wat is resamplen: zie uitleg elders op deze pagina.)

Wat betekent dit voor de scherpte? 

A. Als we een foto nemen van bijv. 3000 pixels breed, en we vertonen die foto op een scherm met hoge resolutie (bijv. 1200 px in de breedte) en op een scherm met lage resolutie (bijv. 800 px in de breedte) dan is die foto als we deze schermvullend weergeven scherper op het scherm met hoge resolutie dan op het scherm met lage resolutie. 

B. Nu nemen we als voorbeeld een foto van 400 px breed op een scherm van 800 en 1200 breed. Dan krijgen we het volgende:
1. De foto is op het scherm met hoge resolutie (1200) even scherp als op het scherm met lage resolutie (800). Op beide schermen is de foto namelijk 400 px. (Afmeting in cm kan verschillend zijn, of bij toeval ook gelijk, zie uitleg elders in deze alinea.) 
2. Zoomen we op beide schermen in tot bijv. 600 px breed, dan is de scherpte op beide schermen nog steeds gelijk. 
3. Als we deze foto schermvullend maken, dan is deze foto op een scherm met hoge resolutie minder scherp dan op een scherm met lage resolutie. De foto wordt op het scherm met hoge resolutie namelijk meer vergroot (in pixels) dan op het scherm met lage resolutie. 

C. Een website met een vast aantal pixels (geen flexibele lay-out), bijv. een site van 1000 px breed, wordt op een scherm met lage resolutie even scherp afgebeeld als op een scherm met hoge resolutie (1 op 1, pixel op pixel).

Noot: Hierboven is er vanuit gegaan dat de afmeting van de schermen niet veel verschilt zodat je voor het vergelijken van de scherpte alleen maar naar de resolutie in pixels hoeft te kijken (B x H). Als de schermgrootte wel veel verschilt moet je ook met de afmeting rekening houden, dan moet je dus de scherpte vergelijken via pixels per inch (px/inch, ppi, meestal dpi genoemd). Voor extra grote beeldschermen geldt natuurlijk hetzelfde als voor grote posters: vanwege de grote kijkafstand hoeft de resolutie niet zo hoog te zijn.


Dpi, tekstgrootte en logische inch 

Voor een plaatje op een scherm is het niet zo belangrijk hoe groot die precies wordt weergegeven, een beetje kleiner of wat groter. Voor tekst/letters is dat natuurlijk wel van belang, te klein is onleesbaar. Daarom bestaat de mogelijkheid de grootte hiervan apart in te stellen. Men heeft daarvoor in de computertechniek een logische inch ingevoerd. Hier kun je bij dpi de getallen 72 (en 96) tegenkomen. Wat weer tot de verwarring kan leiden dat een plaatje op internet 72 of 96 dpi is. Dit is onjuist. Zo'n plaatje heeft geen dpi, geen 72 dpi, geen enkele dpi, behalve op het moment van weergave. Zie de alinea's over 72 dpi elders op deze
bladzijde. Meer over tekstgrootte en logische inch: zie de link bovenaan in deze alinea.


TV-schermen, resolutie en scalers

Wat televisieschermen betreft las ik op Infonu.nl: Laat je niet betoveren door hoge resolutiecijfers.  Een scherm met een heel lage resolutie kan soms een beter en scherper beeld genereren dan een scherm met een hoge resolutie. Véél belangrijker dan de resolutie zijn de scalers: kleine programmaatjes in je tv die de resolutie omzetten. Het hele verhaal vind je hier (in de laatste alinea).

Paginaoverzicht

Dpi van een muis 

De dpi van een muis heeft met beweging en precisie te maken, en is vooral van belang voor gamers. Voorbeeld: Een muis ingesteld op 400 dpi, geeft, als je de muis 1 inch verplaatst op je bureau, een (cursor)verplaatsing van 400 pixels op het scherm.
Een hoge dpi is voor meer snelheid. Voor meer precisie kan de dpi laag worden ingesteld.

Paginaoverzicht

Dpi van papier

Om de kwaliteit van printpapier aan te geven, maakt men ook wel gebruik van het begrip dpi. Hoe hoger de dpi, hoe beter de kwaliteit. Fotokwaliteit wordt aangegeven met 1440 dpi. De beste kwaliteit is 2880 dpi. Soms zie je staan 5760 dpi, maar ik las ergens dat dit onzin is, het schijnt pure marketing-strategie te zijn. 
Het is een kwestie van testen of een hogere dpi ook werkelijk een veel beter, met het blote oog zichtbaar, resultaat geeft. Daarnaast is het altijd een combinatie van printer en papier. Ook dit is een kwestie van testen: welk papier (merk, soort) geeft het beste resultaat bij welke printer. 

Paginaoverzicht

Camera en megapixels (MP)

De MP van een compactcamera is meestal gebaseerd op het maken van foto's van 4:3. 

(Zie ook alinea Rekenvoorbeeld hierboven.) Mijn camera wordt aangeduid als een 4 MP camera. Een foto van 4:3 (afgesteld op de beste kwaliteit oftewel de hoogste resolutie) wordt 2304 x 1728 pixels = (afgerond) 4.000.000 pixels = 4 MP. 

(De camera kan ook worden afgesteld op een lagere resolutie, dan krijg je een foto met minder pixels in breedte en hoogte.)

Als ik de camera instel op 3:2, op de hoogste resolutie, dan wordt de foto in pixels 2304 x 1536 = (afgerond) 3.500.000 = 3,5 MP. Deze foto heeft dezelfde kwaliteit, dezelfde resolutie, als de foto op 4:3! Het aantal pixels wijzigt, dit komt door de verhouding en niet door de kwaliteit! De breedte blijft gelijk (2304 pixels), maar de hoogte verandert van 1728 in 1536, en dus zijn er in totaal minder pixels. 

Als je de MP weet, kun je dus de pixels van een foto uitrekenen. 
4
x x 3x = MP. Dus 12 x kwadraat is MP. 
Dus heb je bijvoorbeeld een compactcamera van 5 MP, dan gaat het als volgt: 12
x kwadraat = 5.000.000. Bereken daaruit de x, en je vindt dat de foto (bij benadering) 2582 x 1936 pixels wordt. (Toelichting: 5.000.000 delen door 12; daar de wortel uit trekken; dat getal vermenigvuldigen met resp. 4 en 3, en je hebt B x H in pixels.) 

Je kunt dus vanuit de MP van een camera berekenen hoe groot je foto's afgedrukt kunnen worden. Eerst met de formule 12
x kwadraat de pixels berekenen. Dan delen door 118, en je hebt de maximale afdrukmaat in centimeters (zie schema in alinea Rekenvoorbeeld).

Bij een spiegelreflexcamera geeft de MP-aanduiding meestal de pixels aan van een foto op 3:2. Dus bijvoorbeeld een 6 MP camera maakt, afgesteld op de hoogste resolutie, foto's van plm. 3000 x 2000 pixels. (Berekening als bij compactcamera, maar nu is 6
x kwadraat 6.000.000)

Paginaoverzicht

Voor- en nadelen van een camera met een hoog MP 
(Megapixel-mythe, Megapixel-hype)

Is een camera met een hoog MP beter dan een camera met een laag MP? 
Nee, de kwaliteit van de foto heeft te maken met andere factoren, niet met het aantal pixels. 

Het idee dat een camera met een hoog MP kwalitatief betere foto's maakt, noemt men de Megapixel-mythe, of de Megapixel-hype. Het benadrukken van de MP is een marketing-instrument. De klant gelooft er in, en de fabrikant laat hem graag in die waan. 

Veel deskundigen zeggen: Fabrikanten, stop nou eens met die megapixel-wedloop. Ga je energie steken in de andere punten van de camera. Er is nog zoveel te verbeteren. 

Het voordeel van een camera met een hoog MP 
Hoe hoger de MP, hoe meer pixels een foto bevat, hoe groter je deze foto kunt afdrukken. Dit is vooral van belang als je regelmatig uitsnedes/crops maakt. Het aantal pixels wordt dan lager, waardoor de maximale afdrukmaat kleiner wordt (vergeleken met de originele foto). 
(Maar voor hele grote afdrukken kan de MP weer lager zijn, doordat deze foto's op grote afstand worden bekeken. Zie alinea Dpi en Kijkafstand) 

Het nadeel van een camera met een hoog MP: 
De bestanden worden groter (in KB of MB). Je opslagkaartje is dus eerder vol, opslaan op de computer vergt veel ruimte. 
(Je kunt de camera vaak wel instellen op een lagere resolutie, een lagere MP dus. Niet te verwarren met de JPEG-compressie, dit heeft wel te maken met de kwaliteit van de foto!)

Reken zelf maar uit met de informatie in de vorige alinea: een 6 MP camera zal voor de meeste mensen ruim voldoende zijn. En bij afdrukken op de gangbare grootte voldoet een 4 MP of 5 MP camera ook. 

Links: 
The Megapixel Myth - www.kenrockwell.com/tech/mpmyth.htm 
The New York Times : Breaking the Myth of Megapixels en de reacties op dit artikel

Paginaoverzicht

Wat er aan voorafging

Zoals veel mensen raakte ik in verwarring toen ik foto’s moest laten drukken en hoorde dat deze op 300 dpi moesten worden aangeleverd. De foto’s die ik maakte met mijn Kodak-camera waren 230 dpi, althans dat stond in de EXIF-gegevens. Navraag bij fotowinkels over de betekenis van dat getal leverde onsamenhangende verhalen op. Navraag bij Kodak Nederland leverde het volgende op: men geloofde niet dat er een dpi-waarde in de EXIF stond, want een opgeslagen foto heeft geen dpi, zei men. Later kwam men er achter dat er wel degelijk 230 dpi stond bij de Kodak foto’s, men vond dit vreemd. 

Op internet heb ik gezocht wat dpi betekent. Ik kon met die informatie de dpi van mijn foto’s niet plaatsen. En dat kan kloppen, op een internetforum las ik de enige plausibele verklaring: het is een verzonnen getal, er is nu eenmaal een ‘vakje’ voor dat ingevuld moet worden. Ik denk dat dit “vakje” geplaatst is met het oog op het afdrukken van foto’s. Maar zolang er nog geen sprake is van afdrukken, is het ingevulde een zinloos en verwarrend getal. Het is kwalijk dat de producenten van camera’s hier geen informatie over geven. Ook in boeken over fotografie kom je deze uitleg zelden of nooit tegen. Vandaar dat ik deze informatie op internet heb geplaatst.
Terug naar de eerste alinea

Paginaoverzicht

Het dpi-verhaal in de opleiding voor de grafische sector/industrie 

Of: Waarom de misverstanden blijven voortleven
(dweilen met de kraan open)

Van verschillende kanten hoor ik dat in de opleidingen voor de grafische sector de misvattingen over dpi, zoals hierboven beschreven, nog steeds worden onderwezen. De mensen die van deze opleidingen komen (en in de drukkerswereld terechtkomen) zijn heel moeilijk te overtuigen dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Zeker van een buitenstaander nemen ze het niet graag aan. 

Ter illustratie een reactie op een forum van een oud-leerling van een grafische school: Ok dus dan begrijp ik dat ze me op de grafische school alles verkeerd uitleggen. Lijkt me nogal vreemd. Dit is niet fout, dit heb ik van school. Werd er mee plat gegooid. Dit kan niet verkeerd zijn. 

Er verandert pas iets als iemand uit de eigen gelederen inziet dat er op dit punt iets mis is in de drukkerswereld en in actie komt om in de opleiding iets te veranderen. Misschien gebeurt dat pas als de sector inziet dat men er zelf voordeel bij heeft: minder frustratie in het contact met de klant (waar men zegt last van te hebben), minder fouten, minder tijdverlies. We wachten af. 

Paginaoverzicht

Samenvatting van dit artikel

1. Een digitale foto heeft geen dpi, alleen maar pixels 
Dat geldt voor een foto op de computer, op een website/internet, in een camera, enz.
Ook al staat er een dpi-getal, het betekent niets, je zou het bij wijze van spreken gewoon uit kunnen gummen.

2. Pas als een foto wordt (af)gedrukt heeft deze een dpi (eigenlijk ppi, px/inch)

3. Over 300 dpi
Een afgedrukte foto moet (meestal) 300 dpi zijn, dat betekent 300 px/inch (pixels per inch). Dat is hetzelfde als 118 px/cm. Als een drukker zegt dat je je foto's moet aanleveren op 300 dpi, dan bedoelt deze: je foto moet voldoende pixels hebben. Als je de afdrukmaat weet, moet je het aantal cm vermenigvuldigen met 118. Dat is het aantal pixels dat je foto minimaal moet hebben. In de alinea's over 300 dpi kun je lezen wat je moet doen als je te weinig (of teveel) pixels hebt voor die afdrukmaat, en wat je moet doen als je de afdrukmaat (nog) niet weet. 

Terug naar Rekenvoorbeeld


Paginaoverzicht


stilleven -  r.weistra

 

Meer websites 
van Riny Weistra:

Homeopathie en Wetenschap

De Fotosite van Groningen


Noordpolderzijl 

Meer foto's Groningen


Hoogeland

Meer foto's Groningen


Menkemaborg

Meer foto's Groningen


Hoogeland

Meer foto's Groningen


Niebert

Meer foto's Groningen


Nienoord

Meer foto's Groningen


Delfzijl

Meer foto's Groningen


Feerwerd

Meer foto's Groningen


Westerdijkshorn

Meer foto's Groningen


Oost-Groningen 
 

Pagina-overzicht

Het dpi/ppi/resolutie misverstand

*Wat is dpi
*Pixels per inch is PPI. Helaas noemt men dat meestal dpi
 
   Met link naar Artikel over dpi/ppi dat voorheen stond op alpenglowimaging.com
*De dpi-waarde in de EXIF is nietszeggend, het is een verzonnen getal
 (een foto heeft geen dpi, alleen maar pixels)
    Met link naar Uitgebreide toelichting
*Resolutie is een verwarrend begrip
    Met link naar Alle begrippen Resolutie op een rij
*Dpi en Photoshop
*Dpi berekenen (zonder Photoshop)


Het 72 dpi misverstand

*Een plaatje op internet of een beeldscherm is geen 72 dpi 
*Waar komt de 72 dpi-mythe vandaan? 
   Met link naar Uitgebreide toelichting 
*Photoshop en Opslaan voor Web (72 dpi? Nee)
   Met link naar Uitgebreide toelichting


Het 300 dpi misverstand

*Dpi en drukwerk, 300 dpi aanleverspecificatie
*300 dpi? Nee, Pixels daar gaat het om!
*Aanleverspecificatie drukwerk 300 dpi. Wat kan er misgaan
*Rekenvoorbeeld (drukwerk 300 dpi)


Meer dpi-kwesties

*Dots per inch (inktstippen)
*Thuis afdrukken en printerresolutie
*Dpi en scannen
*Dpi en raster
*
Dpi en kijkafstand (grote afdrukken, posters)
*Resolutie en bestandsgrootte
*Resolutie en dpi van een beeldscherm 
*Dpi van een muis   
*Dpi van papier  


Dpi, camera, afdrukken en meer 
(met o.a.het megapixel misverstand)


*Camera en megapixels (MP)
*Voor- en nadelen van een camera met een hoog MP


Van alles wat

*Wat er aan voorafging
*Het dpi-verhaal in de opleiding voor de grafische sector (grafische industrie) 
 
Of: waarom de misverstanden blijven voortleven
*Samenvatting van dit artikelAndere websites van Riny Weistra  

Homeopathie en Wetenschap  en andere gezondheidskwesties 

Landschapsfoto's van de provincie Groningen:

www.fotositegroningen.nl


Home     Contact